Tävlingar

Nedan visas kommande tävlingar som föreningen kommer att delta i.

 • 2018-05-05
  Göteborgsgirot
  Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
  Gå med: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/dHJpZ3JvbnN2YXJ0QGdtYWlsLmNvbQ._6kp46h218l13gb9h6csj8b9k691k6b9o8cp48b9g60rj4d2668rk4h9o6g?hs=121
 • 2018-05-26
  Västkusten runt
  Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
  Gå med: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/dHJpZ3JvbnN2YXJ0QGdtYWlsLmNvbQ._84p48ca168p48ba688p36b9k70rj2ba16cp3cba38co36chj6so3aca16g?hs=121
 • 2018-05-26
  Västkusten runt
  Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
  Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/dHJpZ3JvbnN2YXJ0QGdtYWlsLmNvbQ.7mslavii4umnr13dos597nt89v?hs=121
 • 2018-06-16 05:10 – 14:05
  Vätternrundan
  Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
  Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/calendar/dHJpZ3JvbnN2YXJ0QGdtYWlsLmNvbQ._8p2j4dhi6os32b9h8krj0b9k8go3cba26kq3eb9p6113ch2370s4cd1n74?hs=121