Medlem

Vill du tävla för en klubb? Eller vill du kanske bara ha en klubb i ryggen för att lösa tävlingslicens? Vi är en demokratisk ideell förening som är öppen för alla oavsett nivå eller målsättning.

Medlemsavgiften är 250 kronor. Familjemedlemskap för två vuxna och upp till två barn kostar 500 kronor.

För att bli medlem betalar du in avgiften till Bankgiro 691-1010 eller Swishar in avgiften till 1234 2197 54, kontaktar sedan föreningen på info@trigronsvart.com och meddelar att just du har betalat in. Ange också i meddelandefälten vid båda inbetalningssätten vem betalningen kommer ifrån och vad den avser.

Styrelsen 2018

Josefin Bergman, ordförande
Christoffer Rundberg, kassör
Olof Ekholm, ledamot
Robin Qvarfordt, ledamot
Johannes Holmblad, suppleant